Digitális témahét 2023

Az idei tanévben nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Digitális témahét, melynek célja, hogy IKT eszközökön keresztül fejlessze a tanulók digitális kompetenciáját. A témahét keretében intézményünk minden osztálya részt vett olyan tanórákon, amelyeket digitális pedagógiai módszerekkel tartottak a pedagógusok.
1. osztályban a szövegértés és olvasás készség fejlesztéséhez kapcsolódóan a digitális táblán oldottak meg feladatokat.
3. osztályban matematika órán az időmérés című tananyaghoz kapcsolódó feladatokat oldottak meg a Learningapps oldalon, a Kahoot programban pedig versenyfeladatokat.
4. osztályban matematika órán a testek témakört digitális tananyagok segítségével dolgozták fel. Magyar órán a szövegértés és olvasás fejlesztését szolgáló kompetencialapú feladatokat oldottak meg.
5. osztályban természettudomány órán a Víz a légkörben című tananyagot dolgozták fel a tanulók digitális tananyaggal és gamifikációval.
A 6. osztályban természettudományos, kompetenciaalapú digitalizált feladatokat oldottak meg a tanulók.
A 7. osztályban technika és tervezés órán a tananyaghoz kapcsolódva útvonaltervezés volt a feladat internetes oldalak használatával.
 
A bejegyzés megosztása: