Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

 

A Sulyok István Református Általános Iskola Pedagógiai Programja

Szervezeti és Működési szabályzat

Házirend

Illemtan az iskolában és a templomban

A beiratkozásra meghatározott idő

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett rendezvények, események időpontjai

Az intézmény felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Az intézmény nyitva tartásának rendje

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Tanulók le- és kimaradásával, évfolyam-ismétlésével kapcsolatos adatok

Térítési és egyéb díjfizetési kötelezettség

Ökoiskola munkaterve