Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend a 2021/2022-es tanévre beiratkozó tanulók részére
a Sulyok István Református Általános Iskolában

 

A keresztyén értékrend és a kitartó tanulás mellett elkötelezett szülők gyermekeit várjuk iskolánkba.

Beiskolázás első évfolyamra:

Tájékoztató a Komádi Református Egyházközség által fenntartott alapfokú nevelési-oktatási intézményről, értékrendjéről, pedagógiai programjáról.

          Online szülői értekezlet: 2021. március 1., 2021. március 3., 2021. március 8.

Jelentkezési lapok leadása

          Beérkezési határidő: 2021. március 19. péntek

 Határidőn túl beérkezett jelentkezési lapokat nem fogadunk el!

Jelentkezési lapok leadása:

 • személyesen: az iskola székhelyén (Komádi, Dózsa György u. 1.) és telephelyén (Komádi, Petőfi u. 62.)
 • e-mailben: sulyokistvankomadi@gmail.com

Beszélgetés a családokkal az előre kialakított rend szerint
          Ideje: 2021. március 22-23-24.

Írásbeli tájékoztatás a jelentkezés, illetve kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

         Határidő: 2021. március 26.

Jogorvoslati eljárás:

 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) rendelet 83. § (3) bekezdése szerint az iskolai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni, és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell.
 • Az Nkt. 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással a szülő kérelmet nyújthat be az általános iskola fenntartójának. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
 • A kérelmet a felvételről vagy annak elutasításáról szóló döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani.
 • Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviseli

 

Beíratás a Sulyok István Református Általános Iskolában

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet A 2020/2021. tanév rendjéről alapján.

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2021. április 15-16.

A beiratkozás helyszíne:

A Sulyok István Református Iskola székhelye: 4138 Komádi, Petőfi u. 62.

 • A beíratáshoz szükséges hivatalos dokumentumok: 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

     – születési anyakönyvi kivonat
     – lakcímigazolvány
     – TAJ kártya
     – adóazonosító kártya

     – Amennyiben rendelkezik az alábbi határozatokkal:

                     Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról

                     Hátrányos helyzetről/Halmozottan hátrányos helyzetről

                     Igazolás tartós betegségről

Jelentkezés felsőbb évfolyamokra:

Szeretettel várjuk és fogadjuk azokat a gyermekeket is, akik már nem első osztályosok, de hitéletük formálását iskolai keretek között is igénylik.  

 • A belépés feltételei:
  – A vallásos nevelés, a keresztyén értékrend elfogadása
  – Lelkészi ajánlás
  – Beszélgetés a szülőkkel, a gyermekkel. 

A második évfolyamtól felfelé tanulmányi szempontok is érvényesíthetők. 

 

Komádi, 2021. március 1.

                                                                     

                                                                                                                     Szűcs Ágnes

                                                                                                                intézményvezető