Digitális környezet fejlesztése az egyes református köznevelési intézményekben EFOP 3.2.3-17

A Komádi Református Egyházközség 2017-ben nyert pályázatot „Digitális környezet fejlesztése az egyes református köznevelési intézményekben (EFOP-3.2.3-17)” címmel. Szeretnénk egy korszerű eszközökkel felszerelt, esélyegyenlőséget és egyenlő hozzáférést biztosító intézményt kialakítani, ahol a pedagógusok és a tanulók is szívesen és rutinszerűen használják a digitális eszközöket a tanulás támogatására, az ismereteik bővítésére. A megfelelő eszköz- és szoftverellátottság hozzájárul a differenciálás, a felzárkóztatás és tehetséggondozás megkönnyítéséhez, az egyéni képességek kibontakoztatásához szükséges feltételek megteremtéséhez.

Azt kívánjuk elérni, hogy tanulóink és pedagógusaink minél magasabb fokon bírjanak a digitális kompetenciával, amely birtokában a tanulási folyamatok kötöttség nélkül, egyéni haladási ütemben, a tanuló saját tanulási stílusának megfelelően alakíthatók ki. Ennek következtében növekszik a tanulás eredményessége, a tanulás hatékonysága. A digitális készségek alkalmazásának további tere a hálózatos, együttműködés általi tanulás, tanulócsoportok létrejötte. Célunk, hogy növeljük diákjaink kreativitását, alkotó gondolkodását, táguljon a látókörük, bővüljön a megszerezhető tapasztalatok, kompetenciák lehetősége számukra. Ezáltal, a pályázatnak is köszönhetően, diákjaink jobb eredményeket érjenek el a különböző megmérettetéseken, versenyeken, kompetenciamérés, országos mérések területén.

Intézményünk a pályázat során 20 db tablethez, 2 db SMART táblához, LEGO eszközökhöz és 3 db laptophoz jutott hozzá.

8 fő pedagógus vett részt 5 féle képzésen:

  • GEOMATECH – Velünk játék a tanulás
  • GEOMATECH – Digitális tanítási gyakorlat
  • GEOMATECH – Élményszerű természettudomány
  • LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban
  • Fejlesztő biblioterápia és e-biblioterápia alkalmazása a köznevelésben.

A pályázat részeként pedagógusonként vállaltuk tanévenkénti 10 db óravázlat feltöltését a Nemzeti Köznevelési Portál erre a célra kialakított felületére, amivel a tudásmegosztás újabb formáját vezettük be tanítási gyakorlatunkba.