A 2020/2021. tanévre történő beiratkozásról

 

Az emberi erőforrások minisztere
7/2020. (III.25) EMMI határozata
a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. Il.) Korm. rendeletre a következő határozatot hozom:

l. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

a) Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja.
b) A körzettel nem rendelkező óvoda az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 2. április 20. között tartja. Az óvoda az a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan — a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja.
c) A körzettel nem rendelkező óvoda a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.
d) A kötelező felvételt biztosító óvoda — szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon — 2020. április 21 -ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.
e) A kötelező felvételt biztosító óvoda a d) alpontban foglalt felvételi döntésről értesíti a szülőt, a gyermek felvételét pedig bejelenti a köznevelés információs rendszerébe. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.
f) Ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel — beiratkozási beosztást készít, ennek alapján a szülőt a beiratkozás részére rendelkezésre álló időpontjairól haladéktalanul tájékoztatja. Kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

2. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:
a) Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen — az általa választott általános iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja. Ezt a KRÉTÁ-val rendelkező intézmények a KRETA segítségével bonyolítják le.
b) A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6 – április 24. között tartja. Az általános iskola az a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan — a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTÁ-vaI rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.
c) A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.
d) A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.
e) Ha a kötelező felvételt biztosító általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan — a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21 -ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

3. A kijelölt óvoda, a kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

4. A gyermek általános iskolai felvételéről szóló értesítésben az állami iskola felkéri a szülőt, hogy legkésőbb két héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika óra, továbbá hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri.

5. Elrendelem e határozat azonnali végrehajtását.

 

Budapest, 2020. március 25.