Márton-nap

Márton-naphoz kötődő néphagyományokat, szokásokat dolgoztak fel tanulóink ezen a héten. Az alsósok mondókákkal, dramatikus és népi játékkal, kézműves tevékenységekkel foglalkoztak. A felső tagozatban rendhagyó természetismeret órákon tematikusan ismerkedtek a madárvilággal, madárhangokkal, házi lúddal, Márton-napi lámpást készítettek.